Seksverslaving


Wat is er aan de hand bij ‘seksverslaving’? Eigenlijk spreken we hier liever van ‘vormgevingsproblemen’ en niet zozeer van een ziekelijke verslaving: gedragsmatige beheersingsproblemen kunnen optreden wanneer iemand niet goed in staat is om aan negatieve emoties en ervaringen op een gezonde manier vorm te geven. Met een gezonde manier van vormgeven wordt bedoeld, het bezitten en gebruik maken van het vermogen om gewenst gedrag en gewenste emoties op te roepen, en het vermogen om negatieve ervaringen snel bewust te zijn en gedragsmatig bij te sturen.

 

Dit vermogen is een gevolg van positieve eigenwaarde. Mensen met veel positieve eigenwaarde, zijn veel vaardiger in het creëren van wenselijk gedrag, ze ervaren meer vanzelfsprekende controle, en ze sturen negatief gedrag makkelijker bij. Ze kunnen helderder communiceren en eerder grenzen stellen.

 

Het therapiemodel ‘Vat van Zelfwaardering’  richt zich niet op het beheersen of weerstaan van negatieve gedragingen en impulsen, maar concentreert de aandacht op versterken van de positieve eigenwaarde. 

Met gemiddeld acht sessies over acht tot tien maanden is men in staat om weer sturing te kunnen geven aan het eigen gedrag. Van cliënten wordt een aktieve inzet verlangt.