RET


R.E.T. (Rationeel Emotieve Therapie) gaat ervan uit dat het verleden niet bepalend hoeft te zijn voor het heden en dat mensen, veel meer dan ze meestal denken, de keuze hebben om vast te doorbereken. Emoties worden bepaald door de manier waarop we bepaalde gebeurtenissen interpreteren. Gedragingen worden bepaald door de onderliggende emotie. R.E.T. helpt je inzicht te krijgen in je irrationele opvattingen en overtuigingen en deze te veranderen. Het is een confronterender  en meer directieve aanpak dan de andere therapievormen. Huiswerkopdrachten zijn een vast onderdeel.